Tereza Pelletier

email: tereza.pelletier@psychoterapie-praha8.cz

tel: +420 604 791 553Proces psychoterapie vnímám jako navázání vztahu s člověkem, který naslouchá tomu co říkáte a (nejen) tím může napomáhat na Vaší cestě k seberozvoji. Právě navázání psychoterapeutikého vztahu mezi klientem a terapeutem vnímám jako jeden ze zásadních prvků terapie. 

Proces psychoterapie vnímám jako navázání vztahu s člověkem, který naslouchá tomu co říkáte a (nejen) tím může napomáhat na Vaší cestě k seberozvoji. Právě navázání psychoterapeutikého vztahu mezi klientem a terapeutem vnímám jako jeden ze zásadních prvků terapie. 

V průběhu studia i v mém dalším profesním životě mě ovlivňuje více psychoterapeutických směrů (psychodynamické školy, daseinsanalýza, transakční analýza a další). V psychoterapii se snažím pracovat s každým klientem tak, abychom společně nacházeli cestu, která nejlépe podpoří jeho osobní růst a rozvoj, nebo změnu, po které volá.


Něco o mém profesním vývoji:

Během studia jsem absolvovala řadu praxí, pracovala jsem s rodiči jejichž děti mají problémy s drogami, s dětmi, které se léčily na Dětské psychiatrické klinice v Motole, jako dobrovolník jsem pracovala v organizaci Asistence o.p.s. Ještě během studia jsem nastoupila do Střediska Výchovné Péče (SVP) a pracovala s dětmi a mladistvými, kteří v SVP absolvovali dobrovolný dvouměsíční internátní program. Náplní mé práce byla i setkání s rodiči těchto dětí, ve snaze dosáhnout změny nejen u dítěte, ale nastolovat procesy změny v celé rodině. V průběhu mateřské dovolené jsem začala pracovat pro emailovou linku důvěry pro lidi s duševními poruchami a/nebo v náročných životních situacích. Ve spolupráci s mateřskými školkami Pro Family jsem také začala přednášet o komunikačních dovednostech a začala pořádat semináře pro rodiče, které mě moc baví. 

Nyní nabízím individuální i párová psychoterapeutická setkání, výklad snů a komunikační semináře pro rodiče.


Profesní vzdělání, další vzdělávání a seberozvoj:

PVŠPS - Sociální politika a sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii (Mgr.)

Úplné psychoterapeutické vzdělání 

Psychoterapeutický výcvik vedený v psychodynamickém a dasainsanalytickém duchu  

Výcvik v e-mailovém poradenství

Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů

Seminář Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Kurz práce s traumatem

Motivační rozhovory

Kurz respektovat a být respektován 

Individuální výcviková psychoterapie

Úvodní seminář na emoce zameřené párové terapie (EFT)

Kurz Rozvoj duševní pohody u transgender klientů - poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup