Kotvící cvičení

Stabilizační cvičení využívající zaměření pozornosti na vnímání 5 smyslů. Tato varianta cvičení 5ti smyslů je zaměřená na počítání smyslových vjemů 5 (objektů, které je možné vidět), 4 (objekty, které je možné slyšet), 3 (objekty, které je možné nahmatat), 2 (objekty, které je možné cítit/čichat), 1 (objekt, který je možné vnímat chutí). Můžete použít i kotvení pomocí počítání na prstech 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

Tuto techniku je možné využít v situaci, kdy jsme zahlceni emocemi, nebo myšlenkami k ukotvení v přítomnosti. 

Dechové cvičení můžete využívat jako relaxační techniku, která může pomoci zklidnit mysl, nebo emoce, tak aby nezaplavovaly. Dechové cvičení můžete trénovat v okamžicích, kdy na ně máte klid a čas, nebo využít v situaci, kdy se potřebujete zklidnění. Pokud budete trénovat pravidelně alespoň pár minut denně, bude pak jednodušší využít ho pro ukotvení a stabilizaci v náročných situacích. Cvičení se nejprve zaměřuje na všímání si přirozeného průběhu dechu a následně na vědomou práci na prohlubování dechu a prodlužování času výdechu pomocí počítání nádech (3), zadržení dechu (3), výdech (6). Počítání pomáhá s přesměrováním pozornosti od zahlcujících myšlenek nebo emocí. Prodloužení výdech pomáhá stabilizovat dech např. při hyperventilaci. Toto cvičení je nácvikové/relaxační. 

Pokud Vás tyto techniky zaujaly, můžete se podívat i na podobná cvičení - která jsou zaměřena na rozvoj všímavosti na mindfully.cz