Hana Langová

email: hana.langova@psychoterapie-praha8.cz

tel: +420 775 182 812


"Dobrý život je proces, ne stav bytí." Carl Ransom Rogers, On Becoming a Person, 1961


Nabízím individuální psychoterapeutická setkání, při kterých Vám mohu být průvodcem a podporou v procesu  Vašeho sebepoznání a seberozvoje.

Můj přístup je ovlivněn více psychoterapeutickými systémy (psychodynamické školy, na klienta zaměřené psychoterapie, gestalt, transakční analýza, mindfullnes a další...). V psychoterapeutickém procesu  vnímám jako důležité hledání Vašeho osobního potenciálu a zároveň rozšiřování uvědomění. Každý člověk je jedinečný, se svými jedinečnými potřebami, názory, zkušenostmi, pocity. Věřím, že čím více z toho si jsme schopni uvědomit, tím svobodněji se můžeme rozhodovat, jednat a starat se o sebe. Můžeme tak snadněji čelit životním výzvám, ve kterých se mohou ozývat i naše stará emoční zranění.

Můžete ode mě očekávat naslouchání a zájem o Vaši individuální životní cestu a Vaše potřeby. Většinou neradím a neposuzuji, jací jste. I když mám pochopení pro to, že si o rady, závěry a hodnocení klienti říkají, mám hlubokou důvěru v to, že odpovědi na Vaše otázky a směr, kterým potřebujete jít k Vašim cílům, najdeme spíše u Vás, než v odborných radách a postupech. Můžeme se bavit i teoreticky o tom, co lidem v náročných životních situacích podobných těm Vašim pomáhá, když to pro Vás bude mít smysl. Primárně Vám budu ale nabízet prostor pro Vás a pro Vaše vnitřní pozorování. 


Něco o mém profesním vývoji:

Během studia jsem začala pracovat na psychiatrii (Psychiatrická nemocnice Bohnice) a posléze na lince důvěry (Linka bezpečí). Pracovala jsem s lidmi s vážným duševním onemocněním na cestě z psychiatrické léčebny - z dlouhodobých hospitalizací do běžného fungování. V psychiatrické nemocnici jsem poskytovala individuální i skupinové poradenství, skupinové aktivity vedoucí ke zvýšení sociálních a komunikačních dovedností, skupinové tréninky kognitivních funkcí, relaxace, motivační a psychoterapeutické skupiny. Pracovala jsem s dětmi na dětské krizové lince.

Aktuálně pracuji jako psychoterapeutka v neziskové organizaci a jako lektorka mindfulness kurzů  a v soukromé psychoterapeutické praxi, kde nabízím  individuální psychoterapeutická setkání, relaxace a rozvíjení všímavosti. 


Profesní vzdělání:

Sociální politika a sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii (Mgr.)

Psychoterapeutický výcvik vedený v psychodynamickém a dasainsanalytickém duchu 

Výcvik v telelefonické krizové intervenci, výcvik v e-mailovém poradenství, výcvik v chatové krizové intervenci (Linka bezpečí)

Výcvik pro pomáhající profese (gestalt)

Relaxační semináře

Kurz práce s traumatem (PVŠPS, Remedium)

Motivační rozhovory (EDA)

Teorie a nástroje pro bezpečné zvládání traumatu (B. Rotschild)

Práce s traumatem (Remedium)

Výcvik v EMDR 


Další vzdělání a kurzy a seberozvoj:

Kurz respektovat a být respektován (včetně lektorského výcviku)

Kurz Nenásilné komunikace

Mindfullness based stress reduktion

lektorský výcvik v RMT (relational mindfulness training)

3 roky individuální výcvikové psychoterapie

Kopie osvědčení psychoterapeutického vzdělání: