Marta Mills

email: marta.mills@psychoterapie-praha8.cz

tel: +420 776 864 245

"Buďte zvídaví, ne odsuzující."  Walt Whitman 

Psychoterapii vnímám jako jednu z mnoha cest sebepoznání. Jako psychoterapeut neudílím rady, jak žít, jak jednoduše své trápení či hledání vyřešit, ale pomáhám klientům svým potížím a emocím porozumět a společně vytvořit individuální plán terapie. Budu vás provázet, inspirovat a podporovat. Respektuji a vážím si vašeho osobního příběhu, vašeho způsobu hledání a řešení. 


Odborné vzdělání a praxe: 

PVŠPS - Sociální politika a sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii (Mgr.) 

Úplné psychoterapeutické vzdělání 

 Psychoterapeutický výcvik vedený v psychodynamickém a dasainsanalytickém duchu 

 Seminář Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii 

Další vzdělání a kurzy a seberozvoj: 

Pavel Rataj: Jak efektivně pracovat s nevěrou I. Jak efektivně pracovat s nevěrou II. 

Pavel Rataj a Honza Vojtko: Světlo a stín moderních vztahů 

Jak pracovat s emocemi