Romana Šimková

email: romana.simkova@psychoterapie-praha8.cz

tel: +420 737 764 908

Prostřednictvím psychoterapie nabízím bezpečný prostor pro setkávání a hledání jedinečné cesty každého klienta při realizaci postupných změn v jeho životě. S respektem k tempu klienta, jeho možnostem i samotnému procesu.

Společně s klientem můžeme objevovat a nahlížet na překážky, které aktuálně blokují dosahování spokojenosti, radosti, porozumění sobě samému.

Je pro mě velmi cenné být svědkem toho, kdy klient zakouší větší otevřenost, opravdovost, vztahovost a stává se více tím, kdo aktivně ovlivňuje a žije svůj vlastní život - v každém okamžiku a situaci smysluplný.

Poskytuji individuální a párové poradenství/psychoterapii.

Dosažené profesní vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Sociální práce (nav. mgr. program zakončen SZZK se zaměřením na psychosociální pomoc a práci s lidmi s duševním onemocněním)

Kurzy a výcviky

Traumaterapie, SLEA (A. Vítová, I. Zvánovcová)

Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, SLEA (D. Krausová, I. Zvánovcová)

Úvod do metody Sandtray - terapie hrou v pískovišti (V.Galusová)

Výcvik v motivačních rozhovorech (J. Soukup)

Trénink trenérů v metodě psychosociální rehabilitace CARe (Centrum rozvoje péče o duševní zdraví)

Práce s rodinou lidí s duševním onemocněním (Centrum rozvoje péče o duševní zdraví)

Psychiatrické minimum (Fokus Praha)

Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti (Fokus Praha)

Kurz neverbálních technik - muzikoterapie (J. Vodňanská, M. Lipský)

Supervize

Individuální supervize vlastní praxe v existenciálním směru (SLEA)

Praxe

Terapeut a sociální pracovník (PN Bohnice) a vedoucí týmu Centra psychosociálních služeb

Asistent terapeuta (podpora a provázení klientů chráněného bydlení - Bona o.p.s.)

Dobrovolnictví (dlouhodobá spolupráce s Fokus Praha a Česká společnost AIDS pomoc)