kurz mindfulness

(průvodce Hana Langová)


co je mindfulness? 

Mindfulness se dá volně přeložit jako všímavost. Všímaví můžeme být v běžném životě - při běžných aktivitách jako je jídlo, sprcha, chůze, dýchání. Jde o vědomé prožívání přítomného okamžiku, bytí "tady a teď", které se na první pohled může zdát velmi snadné. Ve skutečnosti ale mnozí žijeme většinu života v automatickém režimu, při kterém si opravdu plně uvědomujeme jen málo z možného. Pospícháme, provádíme činnosti automaticky, při snídani myslíme na práci, v práci myslíme na dovolenou, volné chvíle trávíme plánováním, nebo ve vzpomínkách. Život, který prožíváme přítomně se zredukoval na minimum. Vnímat svět pohledem dítěte, které prvně v rukách drží květinu, to už jsou pro nás vzácné okamžiky.


Jon Kabat - Zinn (Klinika redukce stresu při Univerzitě v Massachusetts) začal využívat Mindfulness při redukci stresu a bolesti a vyvinul program (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction "Redukce stresu pomocí mindfulness), který se ukázal jako velmi úspěšný při zvládání stresu a jeho důsledků (v některých státech je dokonce hrazen ze zdravotního pojištění). Metoda se rozšiřuje a našla své uplatnění i v psychoterapii (MBCT - Mindfulness Based Cognitive Psychoterapy) s prokazatelnými účinky např. v léčbě depresí, nebo úzkostí. Dále se volně aplikuje v dalších oblastech.

Program zvládání stresu pomocí mindfulness je 8-mi týdenní, probíhá ve skupině a je založen na postupném nácviku technik všímavosti pomocí tzv. formální praxe, samostatných úkolů na doma a sdílení zkušeností ve skupině. Popis celého programu by vydal na knihu, ale pro ilustraci naznačím jedno ze základních cvičení - meditace - "body scan". Body scan je řízená meditace, kdy si účastníci učí uvědomovat si své tělo a zaměřovat pozornost, která nesoudí a nehodnotí. Může se to zdát banální a jednoduché, obvykle je k tomu ale potřeba praxe a trpělivost. Mohou se objevovat rušivé myšlenky a pocity, které pozornost strhávají na sebe. Meditace má silný relaxační účinek, takže může být i těžké udržet se v bdělém stavu (jednoduše řečeno neusnout :). Přínos takové pravidelné praxe je pak v samotném zklidnění, při kterém dochází k obnovování sil, ale také např. ve schopnosti uvědomovat si své tělo a jeho impulsy, což pomáhá při zvládání emocí, přispívá k většímu nadhledu a k vyrovnanosti. 

co nabízím já?

(mindfulness v každodenním životě)

Já vám nabízím program, který vychází z konceptu MBSR, ale je přizpůsoben individuálnímu využití. Během osmi týdnů Vás budu provázet mindfulness přístupem, krok za krokem.

Naše setkání se budou skládat z individuálních konzultací a nácviku jednotlivých technik celkem 8 x 50 minut + úvodní informační setkání. Seznámím vás s možnostmi využití cvičení mindfulness - všímavosti a s jejich uplatněním v každodenním životě. 

Individuální kurz má výhodu v tom, že si klient sám může určit začátek kurzu podle své vlastní potřeby. Flexibilněji můžeme vybírat i den a hodinu pro jednotlivá setkání. Díky individuálním konzultacím jsou jednotlivá setkání oproti skupinovým kurzům kratší, takže je můžete snadněji začlenit do svého programu.

Cena za 8-mi týdenní program je 4000 Kč.

Nemusíte strávit roky v klášteře, nebo v ústraní, i tak vám rozvíjení všímavosti může pomoci vnímat svět i sebe s nadhledem, zvládat náročné chvíle, naučit se zklidnit a uvolnit, vypnout hlavu a stát se laskavější k sobě i ostatním.


Pokud se chcete přihlásit, nebo máte dotazy, můžete využít následujícího kontaktního formuláře.