Služby

Naše poradna nabízí 

 

  • individuální terapii 
  • práci s párem
  • poradenství ohledně výchovy a komunikace s dětmi 
  • nácvik relaxačních technik 
  • snižování stresu pomocí mindfulness
  • konzultace přes skype  
  • e-mailové konzultace
  • komunikační kurzy


Dvě z našich terapeutek (Marta Mills a Tereza Pelletier) nabízejí také terapii v anglickém jazyce.Ceník

Individuální terapie (do 18.00hod)

50 min.                                                                                                                                     

1000 Kč

Individuální terapie (po 18.00hod)

50 min. 

1200 Kč

Práce s párem

50 min./80 min.

1400/ 1600 Kč

Práce s párem (po 18.00hod)Název služby

50 min. 

1600 Kč

Poradenství (výchova, komunikace s dětmi)

50 min.

1000 Kč

Nácvik relaxačních technik (autogenní trénink, jakobsonova progresivní svalová relaxace, řízené imaginace, techniky inspirované mindfulness)

50/30 min.

1000/

700 Kč

Konzultace přes skype, whereby, zoom

50 min.

1000 Kč

E-mailová konzultace 

Odpověď během 3 pracovních dní, rozsah odpovědi přibližně 1 - 2 strany

500 Kč

Platby v hotovosti po jednotlivém sezení, nebo po dohodě s terapeutkou převodem na účet.  

Storno podmínky: Pro bezplatné zrušení dohodnutého termínu sezení platí lhůta min. 48 h před termínem. 

V případě zrušení dohodnutého termínu sezení 48 až 24 hodin před termínem požadujeme proplacení poloviny dohodnuté částky za sezení. V případě zrušení dohodnutého termínu v době kratší než 24 hodin, požadujeme uhrazení plné částky.